Stichting Praktijkleren header image

Plannen

Voor het plannen zijn de volgende drie leermodules ontwikkeld: Proefexamen, Examenmoment en Inzagemoment

Instructie
Doorloop de drie modules in willekeurige volgorde en je beschikt over voldoende kennis en informatie om je taak als planner uit te voeren.

Let op: een inzagemoment kan alleen worden ingepland voor een afgerond toetsmoment.

 

Accountbeheer

Surveilleren