Stichting Praktijkleren header image

Importeren begeleiders

Als beheerder ben je bevoegd om binnen je roc opleidingsoverstijgend accounts te beheren. In de praktijk wijst een beheerder echter vaak toetscoördinatoren aan die verantwoordelijk zijn voor het accountbeheer binnen een specifiek opleidingsgebied. Omdat ieder roc anders georganiseerd is bepaal je als beheerder zelf hoe de afnameomgeving wordt ingericht.

Instructie
In deze module leer je hoe je een groep begeleiders in bulk importeert. Begeleiders koppel je alleen aan die opleidingsgebieden en examenkandidaatgroepen waarvoor bevoegdheid is verleend.

Bekijk hieronder de instructievideo en het stappenplan. Open vervolgens bijlage Importbestand begeleiders en importeer tenminste 1 begeleider.

Instructievideo

Stappenplan importeren begeleiders

Let op: koppel de begeleidersrollen direct aan de juiste kandidaatgroep(en). Een begeleider / toetscoördinator ziet alleen begeleiders die aan dezelfde kandidaatgroep(en) zijn gekoppeld.

Stap 1

Ga naar de website van RemindoToets.

Stap 2

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik dan op 'Inloggen'.

Stap 3

Ga naar het menu 'Beheer' en kies voor 'Begeleiders'.

Stap 4

Klik op 'Importeer begeleiders' en vervolgens op 'Download voorbeeld-bestand'.

Stap 5

Open en bewaar het Excelbestand en vul de volgende kolommen in.

Stap 6

Klik op 'Bladeren', voeg het ingevulde importbestand (het Excelbestand) toe en klik op 'Volgende stap'.

Stap 7

Controleer of de gegevens in de linker- en rechterkolom overeenkomen.

Stap 8

Kies bij 'Wachtwoord' eventueel voor 'Genereer een willekeurig wachtwoord' als er geen wachtwoord is ingevuld in het importbestand en klik rechtsonder op 'Volgende stap'.

Stap 9

Zet de status van de nieuwe begeleiders op Actief en koppel de overige informatie op deze pagina. Als de gewenste kandidaatgroep niet beschikbaar is, kun je deze nu aanmaken door te kiezen voor. Maak een nieuwe kandidaatgroep met deze naam.

Let op: koppel de begeleidersrollen direct aan de juiste kandidaatgroep(en). Een begeleider / toetscoördinator ziet alleen begeleiders die aan dezelfde kandidaatgroep(en) zijn gekoppeld.

Stap 10

Geef ten slotte aan of de begeleiders de inloggegevens per e-mail toegestuurd moeten krijgen. Het alternatief is dat de gegevens worden verstrekt door de beheerder of toetscoördinator. Klik vervolgens op 'Volgende stap'.

Stap 11

Controleer of alle gegevens kloppen, geef een e-mailadres op waar de importresultaten naartoe gemaild mogen worden en klik op Importeer.

Let op: hier moet een juist e-mailadres ingevuld worden om later de inloggegevens van de begeleiders te kunnen achterhalen.

Stap 12

Na het importeren van de accounts kun je in de profielen van de begeleiders altijd nog handmatig wijzigingen aanbrengen. Klik op 'Beheer' en vervolgens op 'Begeleiders'. Zoek de betreffende begeleider en klik op 'Wijzig deze gebruiker'. 

Door de begeleider handmatig als Blokcoördinator cq Opleidingscoördinator te koppelen aan een formatief blok / opleiding worden er meer rechten toegekend. Hierdoor kan de begeleider formatieve toetsen inplannen, nakijken en resultaten exporteren.

In het profiel kan je het wachtwoord en koppelingen met opleidingen en kandidaatgroepen wijzigen. Als beheerder ben je tevens bevoegd om in te loggen op het account van een begeleider. Klik hiervoor op Log in als deze gebruiker.

Einde instructie.