Stichting Praktijkleren header image

Antwoordmodel aanpassen: Gesloten vragen

Als auditor ben je bevoegd om het antwoordmodel aan te passen.

Instructie
Bekijk hieronder de video en het stappenplan.
 

Examencommissie

Stappenplan Antwoordmodel aanpassen: Gesloten vragen

Let op: alleen voor de examens van Praktijkleren en ESS kan het antwoordmodel door een auditor aangepast worden.

Stap 1

Ga naar de website van RemindoToets.

Stap 2

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik dan op Inloggen.

Stap 3

Ga naar het menu Resultaten > Analyses.

Stap 4

Ga naar het menu Resultaten > Analyses.

Stap 5

Filter de analysedata desgewenst op periode, kandidaatgroep, kandidaat, status of evaluaties.

Stap 6

Ga naar de details van het resultaat.

Stap 7

Klik op het icoontje voor het aanpassen van het antwoordmodel van de betreffende vraag.

Stap 8

Kies voor welke kandidaten het antwoordmodel (resultaten) aangepast moet worden. Dit kan alleen bij kandidaten van uw school die het examen al gemaakt hebben. Bij een volgende examenafname werkt RemindoToets met het antwoordmodel zoals ingevoerd door de examenleverancier.

Als je kiest voor het bewerken van het resultaat voor alle kandidaten die hetzelfde examen hebben gemaakt, wordt het antwoordmodel van de betreffende vraagversie voor verschillende examenmomenten aangepast (indien van toepassing).

Let op: het aanpassen van het antwoordmodel is de verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Optie 1

Correcte/incorrecte antwoorden aanpassen

Selecteer de optie voor het aanpassen van correcte/incorrecte antwoorden.

Meerkeuzevraag met één juist antwoord

Als je een ander antwoord als de sleutel wilt aanwijzen: Vink het juiste antwoord aan en laat de instelling Correct antwoord en de ingevulde score staan.

Als je een ander antwoord ook goed wilt rekenen: Kies de optie Scoreverdeling en geef een punt aan het antwoord dat je ook goed wilt rekenen. In het volgende voorbeeld worden de antwoorden B en C goed gerekend. B was eerst het enige juiste antwoord.

Meerkeuzevraag met meer dan één juist antwoord

Vink de juiste antwoorden aan en laat de instelling Correct antwoord en de ingevulde score staan.

Matching-/matrixvraag

Vink de juiste antwoorden aan en laat de instelling Correct antwoord en de ingevulde score staan.

Keuzelijstvraag

Vink per interactie het juiste antwoord aan en laat de instelling Correct antwoord en de ingevulde score staan.

Sorteervraag

Sleep de antwoorden in de juiste volgorde en laat de instelling Correct antwoord en de ingevulde score staan.

Invulvraag

Voeg een nieuwe antwoordoptie toe. Dit kan handmatig of door een antwoordoptie te selecteren uit de door kandidaten gegeven antwoorden.

Optie 2

Alle antwoorden op de vraag accepteren

Selecteer de optie voor het accepteren van alle antwoorden op de vraag.

Optie 3

De vraag intrekken

Selecteer de optie voor het intrekken van de vraag.

Stap 9

Klik op Bekijk aanpassingen om te zien welke invloed de wijziging van het antwoordmodel heeft op de resultaten van de kandidaten. Kies nooit de optie Pas raadscore aan.

Stap 10

Voeg een motivatie toe voor de wijziging. Hierdoor kun je op een later moment terugzien wat de reden tot wijziging was. Wij moedigen je aan om deze motivatie in te vullen, omdat jouw examenleverancier deze motivatie ook ziet. De examenleverancier kan ervoor kiezen om het exameninstrument op basis van jouw motivatie aan te passen.

Stap 11

Laat de bonuspunten op 0,00 staan.

Stap 12

Wijzig de status naar Actief.

Stap 13

Sla onderaan de pagina de wijzigingen op.

Einde instructie