Stichting Praktijkleren header image

Surveilleren

Als surveillant ben je verantwoordelijk voor een goed en veilig verloop van een toets- of inzagemoment. In deze module leer je hoe je als surveillant op een verantwoorde wijze een digitaal toets- of inzagemoment start, begeleid en afsluit.

Instructie
Doorloop de twee modules in willekeurige volgorde.