Stichting Praktijkleren header image

Aanmaken individuele kandidaat

Als beheerder ben je bevoegd om binnen je roc opleidingsoverstijgend accounts te beheren. In de praktijk wijst een beheerder echter vaak toetscoördinatoren aan die verantwoordelijk zijn voor het accountbeheer binnen hun specifieke opleidingsgebied. Omdat ieder roc anders is georganiseerd, bepaal je als beheerder zelf hoe de afnameomgeving wordt ingericht.

Instructie
In deze module leer je hoe je een account aanmaakt voor een individuele examenkandidaat. Bekijk hieronder de instructievideo vanaf minuut 04:28 en het stappenplan. Maak vervolgens tenminste één (fictief) account voor een examenkandidaat aan.

Let op: als je als toetscoördinator kandidatenaccounts aanmaakt is het van essentieel belang om de kandidaten direct aan een kandidaatgroep toe te voegen waar je als toetscoördinator aan gekoppeld bent. Als je dit niet doet zullen de kandidatenaccounts na het aanmaken voor jou niet meer zichtbaar zijn.

Instructievideo

Stappenplan aanmaken individuele kandidaat

Stap 1

Ga naar de website van RemindoToets.

Stap 2

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. 
Klik dan op 'Inloggen'.

Stap 3

Ga naar het menu 'Beheer' en kies voor 'Kandidaten'.

Stap 4

Klik op 'Nieuwe kandidaat' en kies een gebruikersnaam en wachtwoord. Kies voor een wachtwoord met minimaal 8 karakters, waarvan minimaal 1 cijfer en hoofdletter. Geef vervolgens aan of de inloggegevens per mail naar de kandidaat moeten worden verstuurd.

Stap 5

Vul bij Persoonlijke gegevens vervolgens tenminste de volgende velden in:

  • Aanhef
  • Naam en achternaam
  • E-mailadres van school
  • Code/Kenmerk (vaak studentnummer)

Stap 6

Koppel de kandidaat nu aan de gewenste kandidaatgroep en begeleider(s).

Let op: de kandidaat is alleen zichtbaar voor de gekoppelde begeleider(s) zolang de kandidaat gekoppeld is aan de kandidaatgroep of direct aan de begeleider.

Let op: als je als toetscoördinator kandidatenaccounts aanmaakt is het van essentieel belang om de kandidaten direct aan een kandidaatgroep toe te voegen waar je als toetscoördinator aan gekoppeld bent. Als je dit niet doet zullen de kandidatenaccounts na het aanmaken voor jou niet meer zichtbaar zijn.

Stap 7

Geef ten slotte aan hoelang het account actief moet blijven, koppel eventueel het gewenste toegankelijkheidsprofiel en bevestig je identiteit door nogmaals in te loggen.

Het is ook mogelijk om groepen kandidaten tegelijk te importeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding Importeren kandidaten en/of de instructievideo van de beheerder.

Einde instructie.

1.3 Importeren begeleiders

1.4 Importeren examenkandidaatgroepen