Stichting Praktijkleren header image

Importeren kandidaatgroepen

Als beheerder ben je bevoegd om binnen je roc opleidingsoverstijgend accounts te beheren. In de praktijk wijst een beheerder echter vaak toetscoördinatoren aan die verantwoordelijk zijn voor het accountbeheer binnen een specifiek opleidingsgebied. Omdat ieder roc anders is georganiseerd, bepaal je als beheerder zelf hoe de afnameomgeving wordt ingericht.

Instructie
In deze module leer je hoe je in bulk kandidaatgroepen importeert. Bekijk hieronder de instructievideo vanaf minuut 04:28. Open vervolgens bijlage Importbestand kandidaatgroep en importeer tenminste één (fictieve) kandidaat(groep). 

Instructievideo

Let op: als je als toetscoördinator kandidatenaccounts aanmaakt is het van essentieel belang om de kandidaten direct aan een kandidaatgroep toe te voegen waar je als toetscoördinator aan gekoppeld bent. Als je dit niet doet zullen de kandidatenaccounts na het importeren voor jou niet meer zichtbaar zijn.

Stappenplan importeren examenkandidaten

Stap 1

Ga naar de website van RemindoToets.

Stap 2

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik dan op 'Inloggen'.

Stap 3

Ga naar het menu 'Beheer' en kies voor 'Kandidaten'.

Stap 4

Klik op 'Importeer kandidaten' en vervolgens op 'Download voorbeeld-bestand'.
 

Stap 5

Open en bewaar het Excelbestand en vul de volgende kolommen in.

Stap 6

Klik op 'Bladeren' en voeg het eerder ingevulde importbestand toe en klik op 'Volgende stap'.

Stap 7

Controleer of de gegevens in de linker- en rechterkolom overeenkomen.

Stap 8

Kies bij 'Wachtwoord' voor 'Genereer een willekeurig wachtwoord' en klik rechtsonder op 'Volgende stap'.

 

Stap 9

Zet de status van de nieuwe kandidaten op Actief en koppel de overige informatie op deze pagina. Als bij Selecteer kandidaatgroep de gewenste groep niet beschikbaar is, kun je deze nu aanmaken en toevoegen door op Maak een nieuwe kandidaatgroep met deze naam te klikken

Let op: als je als toetscoördinator kandidatenaccounts aanmaakt is het van essentieel belang om de kandidaten direct aan een kandidaatgroep toe te voegen waar je als toetscoördinator aan gekoppeld bent. Als je dit niet doet zullen de kandidatenaccounts na het importeren voor jou niet meer zichtbaar zijn.

Stap 10

Klik op 'Selecteer begeleiders' en voeg een begeleider toe aan de kandidaatgroep.

Let op: de kandidaten zijn nu alleen zichtbaar voor de begeleider zolang ze tot deze specifieke kandidaatgroep behoren.

 

Je kunt een begeleider direct aan kandidaten koppelen. De kandidaten blijven dan zichtbaar voor de begeleider ongeacht aan welke kandidaatgroep zij zijn gekoppeld.

 

Stap 11

Stel de geldigheidsduur in. Het advies is om voor aanvang van een nieuw schooljaar alle mutaties te verwerken in het importbestand en deze opnieuw te importeren.

Stap 12

Geef ten slotte aan of de examenkandidaten de inloggegevens per e-mail toegestuurd moeten krijgen. Het alternatief is dat de gegevens worden verstrekt door een docent. Klik vervolgens op 'Volgende stap'. 

Stap 13

Controleer of alle gegevens kloppen, geef een e-mailadres op waar de importresultaten naartoe gemaild mogen worden en klik op 'Importeer'.

Let op:vul hier een actief e-mailadres in om later de inloggegevens van de kandidaten te kunnen achterhalen.

Stap 14

Na het importeren van de accounts kun je in de profielen van de kandidaten altijd nog handmatig wijzigingen aanbrengen. Klik op 'Beheer' en vervolgens op 'Kandidaten'. Zoek de betreffende kandidaat en klik op 'Wijzig deze gebruiker'. 

In het profiel kun je het wachtwoord en koppelingen met examenkandidaatgroepen en begeleiders wijzigen. Als beheerder en toetscoördinator ben je tevens bevoegd om in te loggen in het account van een examenkandidaat. Klik hiervoor op 'Log in als deze gebruiker'.

Einde instructie.