Stichting Praktijkleren header image

Toetscoördinator

In deze module leer je alles over de belangrijkste taken van een toetscoördinator binnen Remindo.

In deze module leer je alles over de belangrijkste taken

van een toetscoördinator binnen Remindo.

De rol van toetscoördinator

Als toetscoördinator ontvang je je inloggegevens van de beheerder binnen je roc. De rol van toetscoördinator wordt doorgaans toebedeeld aan opleidingsspecifieke examenbureaus. 

Als toetscoördinator ben je verantwoordelijk voor het accountbeheer binnen jouw opleidingsgebied. Daarnaast heb je ook bevoegdheden met betrekking tot plannen, surveilleren en resultaten. 

Gestelde eisen

Een toetscoördinator voldoet aan de volgende eisen:

  • Digitaal vaardig;
  • Frequent in contact met docenten(teams) binnen een specifiek opleidingsgebied;
  • Bevoegd om examens in te zien;
  • Betrokken bij examen planningen.

Instructie
Voor de rol van toetscoördinator zijn de volgende vier leermodules ontwikkeld: Accountbeheer, Plannen, Surveilleren en Resultaten. Doorloop de modules in chronologische volgorde en je beschikt over voldoende kennis en informatie om je taak als toetscoördintor uit te voeren.