Stichting Praktijkleren header image

Stappenplan Instructie RemindoToets Kandidaat

Stap 1

Inloggen

Ga naar de website van RemindoToets, vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.

Als we het in dit document hebben over examens, dan hebben we het over examens, proefexamens en inzagemomenten.

Op het dashboard zie je de (proef)examens waarvoor je bent ingepland.

  1. Klik rechts op het pijltje om het examen te starten.
  2. Klik vervolgens op onderstaande knop

Je mag tijdens het examen niet uit de volledig schermbeveiliging klikken. Klik na het openen van het volledig scherm op Ga naar het examen.

3. Lees de introductietekst, vraag toestemming aan en wacht op de gezamenlijke start van het examen. Als de surveillant het examen gestart heeft klik je op ‘Start het
examen’
.

Opties tijdens de afname

Let op: de berekening met het antwoord kan vanuit de rekenmachine naar de invulvelden worden gekopieerd. Klik in het antwoord- of berekeningenveld en open vervolgens rechts de rekenmachine

Maak je berekening en klik rechtsonder op het ‘=’ teken. Je kunt nu op onderstaand pijltje klikken en je berekening met antwoord in het gewenste invulvak plakken.

Het examen afsluiten

Als je het examen wil afsluiten, maar nog vragen hebt gemarkeerd of niet beantwoord, dan krijg je onderstaande melding.

4. Wil je nog iets aanpassen, klik dan op ‘Ga terug naar de vragen’.

5. Is de Internetverbinding verbroken tijdens je afname? Maak het examen dan af, maar wacht net zolang totdat er weer een internetverbinding is voordat je het examen afrond.

6. Ben je klaar? Klik dan op Afronden.

Einde instructie