Stichting Praktijkleren header image

(Proef)examenmoment plannen

In deze module leer je hoe een (proef)examen wordt ingepland. Het is uiteraard niet de bedoeling dat examens op straat komen te liggen en daarom zijn er verschillende beveiligingsopties die dit helpen te voorkomen. 
Als examens worden afgenomen op studentenlaptops dient er gebruik gemaakt te worden van SchoolYear of andere aanvullende beveiligingssoftware.
Beveiligingssoftware sluit alle niet-essentiële applicaties af tijdens een examen.

Proefexamens kunnen worden ingezet als leermiddel of om te oefenen voor een examenmoment. Met een proefexamen kan het niveau van een examenkandidaat(groep) worden gemeten. Proefexamens kunnen onbeperkt worden ingezet en mogen zonder aanvullende beveiligingssoftware op eigen laptops en zelfs thuis worden afgenomen.

Instructievideo

Bekijk hieronder de instructievideo vanaf minuut 08:40 en het stappenplan en plan vervolgens een (proef)examen in.

Stappenplan plannen van een (proef)examenmoment

Stap 1

Ga naar de website van RemindoToets.

Stap 2

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. 
Klik dan op 'Inloggen'.

Stap 3

Ga naar het menu 'Planning'.

Stap 4

Klik op 'Maak een nieuw examenmoment aan'.

Stap 5

Kies een opleiding / blok en toetsmatrijs (summatief of formatief) uit het dropdownmenu.

Stap 6

 • Pas eventueel de naam van het examenmoment aan.
 • Vul indien gewenst een code/kenmerk in.

Bijvoorbeeld: een toetscode of klassencode die binnen de instelling wordt gehanteerd.

Stap 7

Bij Kies een datum kun je kiezen uit drie opties.

Periode
Het (proef)examenmoment kan door de kandidaat worden gestart binnen een bepaalde periode.

Vast tijdstip
Het (proef)examenmoment wordt op een vast tijdstip gestart waarna de tijdsduur begint te lopen.

Gezamenlijke start
Het examenmoment wordt door een surveillant voor alle deelnemers tegelijk gestart. Dit gebeurt handmatig.

Ons advies is om voor examenmomenten altijd te kiezen voor Gezamenlijke start. Het examenmoment kan dan niet gestart worden voordat de surveillant op de knop Start examenmoment heeft geklikt.

Als een proefexamen vanuit huis wordt afgenomen is ons advies is om te kiezen voor Periode. In dit geval kan een kandidaat binnen een bepaald tijdsbestek beginnen met de proeftoets zonder dat een surveillant op een startknop hoeft te klikken.

Kies vervolgens een datum en tijdstip voor het examenmoment.

Stap 8

Bij 'De resterende tijdsduur wordt berekend vanaf' kun je kiezen uit twee opties:

 • De toetsduur wordt berekend vanaf de start van het examenmoment.
 • De toetsduur wordt berekend vanaf het individuele examen.

Ons advies is om te kiezen voor 'Start vanaf het individuele examen', zodat de toetsduur pas ingaat op het moment dat de kandidaat daadwerkelijk begint met de eerste vraag.

 • Stel bij 'Zichtbaar voor kandidaten' in vanaf welk moment ingeplande examenmomenten zichtbaar zijn.
 • Geef bij 'Vroegtijdige toegang' aan of kandidaten al voor de start van een examenmoment de instructies mogen lezen en toegang mogen aanvragen.
 • Klik op 'Opslaan en volgende'.

Stap 9

Pas de beschikbaarheid van de inschrijving aan. Kies bij 'Deze instellingen aanpassen?’ voor Verander deze instellingen. Kies vervolgens bij Een begeleider dient toestemming te geven (en kan deze intrekken) voor De kandidaat deze toets start of hervat. Kandidaten kunnen het examen nu pas starten of hervatten (bijvoorbeeld na de volledig schermbeveiliging te hebben verlaten) na toestemming van de surveillant.

Stap 10

Laat de instelling 'Pas extra tijd aan?' op 'Nee' (gebruik toegankelijkheidsprofielen) staan. Het beveiligen van de inschrijving is niet van toepassing en kun je op 'Behoud deze instellingen' laten staan.

Stap 11

Bij de notificatie-instellingen kunt je aangeven of kandidaten opmerkingen kunnen plaatsen tijdens een examenmoment en welke begeleider deze opmerkingen ontvangt. Deze instelling staat standaard op Nee en kan niet gewijzigd worden.

Stap 12

Klik op icoon met drie poppetjes om de kandidatenlijst te bewerken.

Stap 13

Klik op 'Voeg kandidaten toe'.

 • Selecteer onder Zoek naar specifieke kandidaten de gewenste kandidaatgroep en klik op Vind kandidaten.
 • Door op Vind kandidaten te klikken zonder een kandidaatgroep te selecteren of trefwoord te gebruiken, krijg je een overzicht van alle kandidaten.

Je kunt ook eenvoudig een selectie maken van een groep kandidaten op basis van bijv. een gebruikersnaam, emailadres, naam of code/kenmerk. Erg handig als je kandidaten wilt inplannen uit verschillende kandidaatgroepen. Kies dan bij Gegevenstype een waarde en type of plak vervolgens alle gewenste kandidaten in het venster en klik op Controleer de gegevens.

Stap 14

Selecteer de kandidaten voor wie je het examenmoment wilt inplannen. Klik vervolgens op Doorgaan. Er wordt nu gevraagd of je een locatie wilt toewijzen. Dit is alleen mogelijk als er voor uw afnameomgeving toetslocaties zijn ingesteld door de beheerder.

Bij het instellen van toetslocaties is het mogelijk om een IP-range aan te geven waarbinnen het mogelijk is om het examen te starten. Bevindt de kandidaat zich buiten de opgegeven locatie, dan kan het examenmoment niet gestart worden.

Stel indien gewenst de locatie in en klik op Voeg kandidaten toe.

Let op: onderstaande melding duidt erop dat de betreffende kandidaat al een resultaat heeft behaald voor dit examen. Plan in dit geval een andere variant in.

Klik vervolgens op 'Ga terug naar het overzicht' en sluit het venster.

Stap 15

Klik op het icoontje 'poppetje met schild' om de surveillanten te beheren.

Stap 16

Klik op 'Voeg surveillanten toe'.

Je kunt een kandidaatgroep selecteren of trefwoorden gebruiken. Als je vervolgens op Vind surveillanten klikt, komen de surveillanten die gekoppeld zijn aan de betreffende kandidaatgroep of op basis van dat trefwoord in beeld. Door op Vind surveillanten te klikken zonder een kandidaatgroep te selecteren of trefwoord te gebruiken, krijg je een overzicht van alle surveillanten. 

Stap 17

Selecteer de surveillanten die je wilt toevoegen.

Let op: examenmomenten worden voor de surveillant pas op de dag van afname in het activiteitenoverzicht getoond.

Klik vervolgens op 'Doorgaan' en daarna op 'Voeg surveillanten toe'.

Klik nu op 'Ga terug naar het overzicht' en sluit het venster.

Stap 18

Let op: deze stap is alleen van toepassing op de examens vanESS en SPL!

De Coöperatie examens MBO heeft een aparte beoordelaarsmodule ontwikkeld voor het beoordelen van open vragen.

Indien er sprake is van een examenmoment met open vragen wordt onderstaande melding getoond in het planningsoverzicht.  

Kies de gewenste instellingen, wijs een corrector toe en klik op Opslaan. Let op: om correctoren toe te kunnen toevoegen moeten zij wel gekoppeld zijn aan de betreffende opleiding en kandidaatgroep.

Correctieronde-instellingen

 • Anonieme correctieronde: met deze optie stel je in of de kandidaten tijdens het nakijken wel of niet anoniem moeten worden weergegeven.
   
 • Toon scores en terugkoppeling van voorgaande correctierondes
  Ja: degene die nakijkt in een tweede of latere correctieronde, ziet de scores en terugkoppeling die er in eerdere correctierondes gegeven zijn.
  Nee: degene in de latere nakijkronde ziet de eerder gegeven scores en terugkoppeling niet.
   
 • Voorgaande correctierondes moeten zijn afgesloten voordat deze kan beginnen
  Ja: de begeleider/corrector kan pas beginnen met het nakijken van een student als deze in een eerdere correctieronde is nagekeken.
  Nee: de begeleider/corrector kan meteen beginnen met het nakijken van de student, ook al is deze in een eerdere correctieronde nog niet in zijn geheel nagekeken.
   
 • Na het nakijken mag deze score en de terugkoppeling worden aangepast
  Ja: de begeleider/corrector kan de score en feedback die hij heeft gegeven tijdens het nakijken van de vragen op een later moment aanpassen.
  Nee: de gegeven score en feedback kan op een later moment niet meer worden aangepast.
   
 • Het resultaat en het cijfer zullen op basis van deze correctieronde worden bepaald
  Ja: het cijfer en het resultaat worden gebaseerd op deze nakijkronde. Bij een eerste correctieronde is dat automatisch zo, bij een tweede correctieronde is dat zo als je optie ja kiest. Dit wordt aangegeven met een groen vinkje achter het cijfer.
  Nee: het cijfer/resultaat van de eerste correctieronde blijft staan en het cijfer wordt niet automatisch aangepast aan het cijfer van de tweede correctieronde. Nadat er is nagekeken kun je als beheerder via Resultaten -> Correctierondes per kandidaat handmatig aangeven of het cijfer van de eerste of tweede correctieronde geldt. Je kan ook kiezen voor het gemiddelde van beide correctierondes.
   
 • Deadline, het aantal dagen waarbinnen het resultaat moet worden nagekeken
  Met deze optie geef je aan binnen hoeveel dagen de toetsen van de kandidaten nagekeken moeten zijn. Als de deadline is verstreken, dan verschijnt er een rood driehoekje bij de toetsmatrijs in het overzicht van Antwoorden nakijken. Ook na de deadline kunnen vragen overigens nog worden nagekeken.

Einde instructie

Stap 20

Het is ook mogelijk om voor 1 of meerdere kandidaten uit een groep een correctieronde toe te wijzen aan een beoordelaar. Bijvoorbeeld handig als je een steekproef wilt nemen. Het is ook mogelijk om voor 1 of meerdere kandidaten uit een groep een correctieronde toe te wijzen aan een beoordelaar. Bijvoorbeeld handig als je een steekproef wilt nemen. Je kunt via deze route het nakijkwerk ook heel gericht over meerdere beoordelaars verdelen door meerdere correctierondes aan te maken en telkens 1 corrector toe te wijzen aan selectie van kandidaten.

 

Klik op het tabblad Resultaten en vervolgens op Alle resultaten.

Stap 21

Filter op de gewenste resultaten op basis van kandidaatgroep en/of afnamedatum.

Stap 22

Selecteer 1 of meerdere kandidaten, scroll naar beneden, kies voor Correctierondes beheren en klik op Ga.

Stap 23

Maak nu een correctieronde aan conform stap 19.