Stichting Praktijkleren header image

Handleiding voor de IT-beheerder

Als IT-beheerder ben je binnen RemindoToets verantwoordelijk voor de koppelingen met externe softwareleveranciers. Er bestaan inmiddels geïntegreerde koppelingen met Schoolyear, ReadSpeaker en de Safe Exam Browser. Daarnaast is het ook mogelijk om als ITbeheerder nieuwe API/LTI koppelingen te realiseren met andere platformen of partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een een koppeling met een studentinformatie- of leermanagementsysteem. Er kan er ook gekoppeld worden met plansystemen. Denk hierbij oa aan Ontrack.

Om te voorkomen dat studenten en gebruikers unieke inlognamen en wachtwoorden moeten onthouden, is het mogelijk om met Single Sign On te werken. Mogelijk maken jullie al gebruik van bijvoorbeeld SURFconext of Entree Federatie, of gaan jullie binnenkort met Single Sign On werken. Paragin ontvangt hier graag informatie over zodat er een SSO koppeling gemaakt kan worden.

De volgende informatie is nodig:

 • Contactpersoon binnen jullie school die verantwoordelijk is voor Single Sign On. Vaak is dit is een functioneel beheerder
 • Gewenste methode (SurfConext, Kennisnet Entree, anders)

Deze informatie ontvangt Paragin graag op support@paragin.nl

Het inregelen van Single Sign On kan wat tijd in beslag nemen. Zowel aan de kant van de school als van Paragin moet er het een en ander technisch ingericht worden. Vervolgens moeten alle deelnemers en gebruikers waarvoor de SSO ingezet gaat worden een uniek kenmerk in hun account krijgen, zodat het account van RemindoToets/MijnPortfolio gekoppeld kan worden aan het Single Sign On account. Dit is een eenmalige actie voor elke deelnemer/gebruiker. Mochten jullie hiermee aan de slag willen gaan dan is het dan ook zaak om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken om alles op tijd ingeregeld te hebben.

  Instructievideo

  Stap 1

  Ga naar de website van RemindoToets.

  Stap 2

  Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik dan op 'Inloggen'.

  Schoolyear
  Schoolyear is een geïntegreerde software applicatie om veilig een digitaal examen te maken op een studentenlaptop / schoolcomputer op locatie van jouw instelling. Om gebruik te kunnen maken van Schoolyear heb je een licentie en API-gegevens nodig. Neem hiervoor direct contact op met Schoolyear (team@schoolyear.nl).

  Voor meer informatie, zie support.paragin.nl/docs/remindotoets-schoolyear

  Zodra je de API-keys ontvangen hebt schakel je de integratie met Schoolyear in en sla je de instellingen op. Vanaf nu kan Schoolyear tijdens het inplannen van examens worden ingeschakeld.

  Safe Exam Browser
  Safe Exam Browser is een beveiligde browser, geschikt om veilig online examens af te nemen. Deze tool beperkt de toegang tot het systeem, andere applicaties en websites, en voorkomt in tegenstelling tot de standaardbeveiliging van RemindoToets dat niet toegestane middelen (bijv. Spyware) opgestart en gebruikt kunnen worden tijdens het examen.

  Safe Exam Browser maakt het, net als Schoolyear, daarom wél mogelijk om veilig examens op studentenlaptops af te nemen. Voor meer informatie over het configureren van Safe Exam Browser, zie support.paragin.nl/docs/remindotoets-safe-exam-browser

  ReadSpeaker
  ReadSpeaker is een geïntegreerde tekst-naar-spraak applicatie. ReadSpeaker maakt het mogelijk dat de teksten op de webpagina met één klik op de voorleesknop worden voorgelezen en tegelijkertijd worden gehighlight om meelezen makkelijker te maken.

  SPL -> neem direct contact op met ReadSpeaker en sluit een contract af
  ESS -> neem direct contact op met ReadSpeaker en sluit een contract af
  CEM -> Readspeaker wordt standaard beschikbaar gesteld en kan middels het toegankelijkheidsprofiel direct worden toegewezen aan een kandidaat

  Zodra je de klant-ID hebt ontvangen kun je die in het eerste veld invullen. ReadSpeaker stel je vervolgens alleen beschikbaar aan gebruikers via het toewijzen van de toegankelijkheidsprofielen.

  Toegankelijkheidsprofielen wijs je toe in het profiel van een gebruiker. Als er nog geen toegankelijkheidsprofiel is aangemaakt voor ReadSpeaker neem je contact op met je examenleverancier.

  Whitelisting
  Via whitelisting kun je beperkt toegang geven tot een aantal webpagina’s. Hiermee wordt voorkomen dat een kandidaat andere webpagina’s kan raadplegen tijdens een examen als
  de volledig-schermbeveiliging van RemindoToets wordt afgesloten. Hieronder zie je de url’s die in ieder geval gewhitelist moeten worden om optimaal gebruik te kunnen maken van
  RemindoToets.

  Voor meer informatie, zie support.paragin.nl/docs/remindotoets-whitelisting

  Application Programming Interface (API)
  API staat voor Application Programming Interface. Een API maakt het mogelijk bijna alle functionaliteiten aan te roepen vanuit een andere applicatie. Hier worden koppelingen gelegd met andere software, zoals MijnPortfolio of met externe software. De externe connecties vereisen soms een speciale code of andere informatie die niet altijd via Paragin (de leverancier van RemindoToets) kan worden verkregen.

  Via het menu Beheer > Instellingen is het tabblad API te vinden.

  Op deze plek worden API-sleutels beheerd. Rechts bovenin staat een optie voor het aanmaken vaneen nieuwe API sleutel. Het is mogelijk om gebruik te maken van bepaalde callbacks, algoritmes en specifiek bereik voor IP-adressen.

  Bovenaan de pagina staat documentatie voor het gebruik van een API-koppeling. Er zit een bestand bij, geschreven in C#. Dit is een voorbeeld van hoe de API gekoppeld wordt. Onderaan deze pagina staan kandidaat- en gebruikerseigenschappen weergegeven. Deze zijn op te halen voor gebruik in een API-koppeling.

  Learning Tools Interoperability (LTI)
  Door de LTI-standaard te gebruiken is het mogelijk om met behulp van een URL en een unieke sleutel een externe tool te integreren in bijvoorbeeld een ELO (Elektronische LeerOmgeving) of LMS (LeerManagementSysteem). Hierbij blijven logingegevens van de gebruiker behouden (Single Sign On). Daarnaast biedt LTI een protocol voor het uitwisselen van gegevens tussen de onderwijsapplicatie en het leerplatform.

  SURFconext
  SURFconext is een Single Sign On (SSO) oplossing, zodat er met de inloggegevens van de instelling ook eenvoudig kan worden ingelogd in RemindoToets en andere online
  platformen.

  Paragin kan helpen met de totstandkoming van de SURFconext-koppeling: support@paragin.nl

  Einde instructie